Konvertera PST-fil till EMLx-produkt
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)

Loading...

  • Detta är en populär programvara för att konvertera PST-data till EML-format
  • Programvaran omvandlar hela PST-data till EML-formatet, inklusive postdata, mappar, kontakter, bilagor etc.
  • De SYSessential för PST till EMLx konvertera verktyg medan omvandling av data säkerställer att ingen data går förlorad under processen.
  • Det finns filter i verktyget, vilket tillåter användare att endast konvertera önskade objekt. För t.ex. Om en användare bara vill konvertera PST-inkorgsposten, kan han använda filteralternativet att göra det.
  • Efter omvandling av PST-data till EMLx-format tillåter programmet att användarna sparar filen på önskad plats.
  • Utility skannar först PST-filen innan du försöker datakonvertering.
  • Den här guiden är kompatibel med Windows operativsystem och kan installeras på alla Windows OS.
  • Verktyget kan användas för att konvertera Outlook PST-filen som skapats i någon version av Outlook till EMLx-format utan några fel.
  • Meta-informationen för e-postmeddelanden överförs även till det nya formatet utan förlust. Meta-informationen inkluderar To, CC, BCC, Från, ämne, bilaga mm.
  • De PST till EMLx konvertera verktyget har enkelt och enkelt gränssnitt, vilket gör det enkelt för användarna att använda det även i avsaknad av teknisk kunskap.

PST till EML-programvaruegenskaper i korthet

Se till att hundra procent av data konvertering

Guiden PST till EMLx konverterar snabbt data från Outlook PST-fil till EMLx-format för att erbjuda användarna lätt tillgång till PST-data och många andra adressprogram. Verktyget är villigt att konvertera alla PST-data och det innehåller e-postdata, skickade objekt, mappar, kontakt, metainformation, uppgifter, händelser mm

Håll formaten av data intakt

Medan du ändrar filformatet för PST-filen till EMLx-format, behåller programvaran intakt. Inga ändringar görs på programvarans innehåll i någon situation. E-postinnehållet samt mapphierarkin återstår allt i originalformatet.

Icke-engelska innehållskonvertering också möjligt

Om PST-filen har något icke-engelska innehåll som japanska, kinesiska eller koreanska, och programvara används för att konvertera filen, blir dessa data också konverterade till EMLx-format utan förlust.

Förhandsgranskningsalternativ finns

Programvaran har möjlighet att förhandsgranska, vilket gör det möjligt för användare att göra granskning av konverteringsprocessen när den konverterar PST-data till EMLx-format.

Selektiv omvandlingsmöjlig

Med hjälp av denna superlativa mjukvara är selektiv omvandling av data mycket möjlig. Det finns filteralternativ som finns i guiden, vilket gör att användarna endast kan konvertera de data som användaren vill konvertera.

Försök snabb data konvertering

Programvaran omvandlar snabbt data från PST till EMLx-format, på grund av förekomsten av många nya tekniska funktioner. Dessa funktioner hjälper användarna att konvertera data snabbare och med fullständig perfektion.

Återställ borttagna objekt

Programvara skannar PST-filen innan du försöker konvertera, under den här tiden återställs de borttagna objekten från filen. Således, om en användare vill återställa och konvertera radera e-postobjekten från mappen, så tillåter programvaran dem att göra det.

Stor storlek PST-fil kan överföras

För datakonvertering har PST till EMLx-verktyget inga begränsningar för storlek. Det är villigt att konvertera PST-filen till vilken längd som helst till EMLx-format. Dessutom påverkar filstorleken inte programvarans hastighet för datakonvertering.

Flera filer kunde laddas upp

Användare kan ladda upp mer än en PST-fil i programvaran i taget för att göra konverteringen. Och mjukvaran konverterar snabbt alla data till EMLx-format utan någon hicka.

Prova PST till EMLx programvara Free Version

Den fria versionen av programvaran är tillgänglig för användare att prova när som helst. Spårversionen av verktyget ger information om programmets viktiga egenskaper till användare, men med vissa begränsningar.

Ofta frågade frågor

Verktyget har utvecklats av en av de ledande utvecklarna, som har många liknande produkter på marknaden. Men när det gäller tillförlitligheten för denna programvara är mjukvaran mycket effektiv och den fria versionen av verktyget finns där, som kan användas för att kontrollera dess nyckelfunktioner och olika funktioner.
Ja, utvecklaren av programvara garanterar att ingen dataförlust äger rum, när konverteringen av PST-filen är klar till EMLx-format.
Om någon måste göra bulkmigrationen av data med hjälp av det här verktyget, är det viktigt att köpa företagsversionen av guiden. Endast detta kommer att säkerställa en jämn och fullständig omvandling av data.
Gränssnittet till mjukvaran har hållits så enkelt som möjligt av utvecklaren. Dessutom har det självförklarande funktioner som gör det enkelt att arbeta med verktyget.
Dygns supporttjänsten av utvecklaren finns där för att erbjuda dig nödvändig assistans hela tiden. För eventuella frågor eller problem angående mjukvaruarbete kan du komma i kontakt med supportteamet.

Kund recensioner

Det här är en trollkarl som du kan lita på blint, jag tog det här till min vän när han närmade sig för att få lite hjälp för datakonvertering. Jag tog med det här verktyget online för honom och tillsammans konverterade vi alla PST-data till EMLx-format. Nu kan han få tillgång till data för PST även om det inte finns Outlook-miljö

Williams from Australia

Den mest uppskattade delen av denna programvara är dess gränssnitt. Programvaran har ett väldigt enkelt och vänligt gränssnitt. Således kan även en teknisk naiv person som jag, fungera bra med det och konvertera PST-fil till EMLx-format, utan något fel eller dataförlust

Monika, Brazil

online